Haslo: laktony

laktony, związki org., wewnątrzcząsteczkowe estry, cykliczne pochodne hydroksykwasów; rozpowszechnione w przyrodzie; otrzymywane gł. syntetycznie l. makrocykliczne (odpowiedniki l. roślinnych) są stosowane jako składniki kompozycji zapachowych, np. egzaltolid.Ostatnio czytane