Haslo: laktony

laktony, związki org., wewnątrzcząsteczkowe estry, cykliczne pochodne hydroksykwasów; rozpowszechnione w przyrodzie; otrzymywane gł. syntetycznie l. makrocykliczne (odpowiedniki l. roślinnych) są stosowane jako składniki kompozycji zapachowych, np. egzaltolid.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowADNOTACJA: l. Zwięzła charakterystyka dokumentu dotycząca jego treści i (lub) cech pozatreściowych (formalnowydawniczych) specyficznych dla danego dokumentu Stosowana np. w bibliografii odnotowanej. katalogu obrazkowym. Rodzaje adnotacji: wyjaśniająca, zawartościowa, księgoznawcza, zalecająca. 2. Potocznie: uwaga, dopisek. przypis, notatka - sporządzone w postaci pisemnej.

Promocje