Haslo: laktony

laktony, związki org., wewnątrzcząsteczkowe estry, cykliczne pochodne hydroksykwasów; rozpowszechnione w przyrodzie; otrzymywane gł. syntetycznie l. makrocykliczne (odpowiedniki l. roślinnych) są stosowane jako składniki kompozycji zapachowych, np. egzaltolid.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowFELIETON, gatunek dziennikarski, krótki utwór (artykuł) publicystyczny na tematy społeczne, polityczne, obyczajowe lub kulturalne, napisany w sposób lekki, utrzymany w osobistym tonie; zwykle umieszczany na stałej kolumnie, opatrzony stałym tytułem.

Promocje