Haslo: laktony

laktony, związki org., wewnątrzcząsteczkowe estry, cykliczne pochodne hydroksykwasów; rozpowszechnione w przyrodzie; otrzymywane gł. syntetycznie l. makrocykliczne (odpowiedniki l. roślinnych) są stosowane jako składniki kompozycji zapachowych, np. egzaltolid.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMUNIKOWANIE MASOWE, jedna z form komunikowania; przekazywanie za pośrednictwem urządzeń technicznych określonych treści, skierowanych jednocześnie do liczebnie wielkich, zróżnicowanych społecznie i anonimowych grup odbiorców. Głównym składnikiem komunikowania masowego są środki masowego przekazu.

Promocje