Haslo: Lalla Chadidża

Lalla Chadidża, Lallā Khadījah, fr. Lalla Khedidja, najwyższy szczyt pasma Dżurdżura (Atlas Tellski), w północnej Algierii; wys. 2308 m; zbud. ze skał wapiennych; w obrębie Parku Nar. Dżurdżura.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowREDAKCJA: 1. Instytucja (lub jej część) zajmująca się przygotowywaniem do wydania (emisji) książek, czasopism, audycji radiowych lub telewizyjnych. Także lokal tej instytucji. 2. Zespół osób należący do kierownictwa redakcji prasowej lub wydawniczej (kolegium redakcyjne); rzadziej stosowane w szerokim znaczeniu - jako zespół pracowników merytorycznych (łącznie ze współpracującymi np. korespondentami) redakcji. 3. Zredagowany utwór; wersja, wariant tekstu.

Promocje