Haslo: Lande Jerzy

Lande Jerzy, ur. 13 XI 1886, Dorpat (ob. Tartu w Estonii), zm. 10 XII 1954, Kraków, prawnik; profesor Uniw. Wil. i Uniwersytetu Jagiellońskiego; teoria prawa; uczeń L. Petrażyckiego, rozwijał jego kryt. poglądy psychol. teorii prawa; Studia z filozofii prawa.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowLITERATURA: 1. Piśmiennictwo, ogół utrwalonych na piśmie wypowiedzi (całokształt twórczości piśmienniczej narodu, kraju, regionu, epoki); ze względu na przyjęty zakres znaczeniowy, pełnione funkcje społeczne (np. poznawcze, estetyczne, informacyjne) wyróżnia się m.in. lite-raturę piękną, literaturę popularnonaukową, literaturę praktycznoużytkową (np. poradniki, informatory). 2. W rozumieniu potocznym określenie często używane w znaczeniu litera-tury pięknej. 3. Publikowane dzieła z zakresu danej nauki, specjalności, tematu. 4. Bibliografia dzieł na pewien temat.

Promocje