Haslo: laurentyńska tarcza

laurentyńska tarcza, tarcza kanadyjska, najstarsza część Ameryki Północnej, obejmująca jej północno-wschodnią część oraz prawie całą Grenlandię (z wyjątkiem pobrzeża północno-wschodniego i północno-zachodniego); jest częścią platformy prekambryjskiej zw. północnoamer.; zbud. ze skał magmowych (głębinowych i wylewnych) oraz metamorficznych archaiku i proterozoiku, sfałdowanych w kilku orogenezach prekambryjskich i następnie zdenudowanych; bogate złoża rud metali.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowWYDAWNICTWO CIĄGŁE, wydawnictwo o nieprzewidzianym z góry zakończeniu, ukazujące się w określonych lub nie określonych odstępach czasu, częściami opatrzonymi wspólnym tytułem i zwykle oznaczonymi numerycznie lub chronologicznie (numery, zeszyty, tomy, roczniki). Do wydawnictw ciągłych należą: wydawnictwa periodyczne wydawnictwa seryjne i wydawnictwa zbiorowe.

Promocje