Haslo: laurentyńska tarcza

laurentyńska tarcza, tarcza kanadyjska, najstarsza część Ameryki Północnej, obejmująca jej północno-wschodnią część oraz prawie całą Grenlandię (z wyjątkiem pobrzeża północno-wschodniego i północno-zachodniego); jest częścią platformy prekambryjskiej zw. północnoamer.; zbud. ze skał magmowych (głębinowych i wylewnych) oraz metamorficznych archaiku i proterozoiku, sfałdowanych w kilku orogenezach prekambryjskich i następnie zdenudowanych; bogate złoża rud metali.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBIBLIOGRAFIA BIEŻĄCA, bibliografia publikowana jako wydawnictwo ciągłe rejestrujące materiały (wydawnictwa) ukazujące się w określonych bieżących odcinkach czasu.

Promocje