Haslo: Leciejewicz Lech

Leciejewicz Lech, ur. 26 I 1931, Poznań, archeolog, historyk; profesor Uniw. Wrocł.; badacz kultury średniow. Polski, Słowiańszczyzny i Europy; Słowianie Zachodni. Z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy, Nowa postać świata. Narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowWSTĘP LUB PRZEDMOWA, tekst umieszczony z reguły (nie zawsze) na początku utworu; napisany przez autora, wydawcę, tłumacza lub inną osobę; zawiera informacje dotyczące powstania utworu i problemów poruszanych przez autora, ewentualnie komentarz tłumacza itp. Wstęp jest pierwszym rozdziałem utworu, stanowi jego integralną część, zawiera najczęściej wprowadzenie w jego tematykę. Oba terminy bywają stosowane zamiennie.

Promocje