Haslo: legion

legion [łac. legio ‘pobór’], w starożytnym Rzymie jednostka wojsk.; w okresie wczesnej republiki — 4200 pieszych (lekko- i ciężkozbrojnych) oraz 300 jazdy; składał się z 30 manipułów (60 centurii); po reformie Mariusza (105 p.n.e.) liczył 6000 żołnierzy pieszych (10 kohort).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowHASŁO: 1. bibliogr. wyraz lub wyrazy wysunięte na czoło pozycji i decydujące o jej zaszeregowaniu w "katalogu bibliotecznym, "bibliografii, słowniku, encyklopedii. Hasłem może być nazwa autora indywidualnego (hasło autorskie), autora zbiorowego (hasło korporatywne) lub wyraz (wyrazy) z tytułu dokumentu (hasło tytułowe, stosowane w przypadku prac anonimowych i "prac zbiorowych). 2. password, inform. tajny napis używany do sprawdzenia tożsamości lub umożliwiający wykonywanie w systemie działań przysługujących danemu użytkownikowi; chroni zasoby sieci komputerowych przed osobami nieupoważnionymi.

Promocje