Haslo: lekkie gleby

lekkie gleby, pot. nazwa gleb o składzie granulometrycznym piasków, żwirów i silnie spiaszczonych glin; mało żyzne, zbyt suche, kwaśne, ubogie w próchnicę i składniki pokarmowe; wymagają wielu zabiegów w celu polepszenia żyzności.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBURZA MÓZGÓW, metoda zespołowego twórczego myślenia polegająca na zgłaszaniu przez uczestników jak największej liczby propozycji rozwiązania określonego problemu, przy wstępnym założeniu, że każdy pomysł jest dobry, a żadnych pomysłów, choćby pozornie wydawały się absurdalne, nie wolno oceniać przed wyczerpaniem inwencji uczestników.

Promocje