Haslo: lekkie gleby

lekkie gleby, pot. nazwa gleb o składzie granulometrycznym piasków, żwirów i silnie spiaszczonych glin; mało żyzne, zbyt suche, kwaśne, ubogie w próchnicę i składniki pokarmowe; wymagają wielu zabiegów w celu polepszenia żyzności.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowOPRAWA WYDAWNICTWA, zewnętrzna osłona wydawnictwa. W przypadku książki składa się z grzbietu i okładzin (okładek). W przypadku wydawnictw na nośnikach optycznych i magnetycznych ma najczęściej postać pudełka (plastikowego lub kartonowego), czasem tekturowej lub foliowej koperty, etui itp. Oprawa służy także ozdobie, jest nośnikiem informacji o wydawnictwie.

Promocje