Haslo: lekkie gleby

lekkie gleby, pot. nazwa gleb o składzie granulometrycznym piasków, żwirów i silnie spiaszczonych glin; mało żyzne, zbyt suche, kwaśne, ubogie w próchnicę i składniki pokarmowe; wymagają wielu zabiegów w celu polepszenia żyzności.Ostatnio czytane