Haslo: Leonard Nelson Jordan

Leonard [lẹnərd] Nelson Jordan, ur. 1 IX 1916, Newark (stan New Jersey), zm. 9 X 2006, Pasadena (stan Kalifornia), amer. chemik i biochemik; profesor University of Illinois; czł. Amer. Akad. Umiejętności w Bostonie, PAN; prace dotyczące gł. związków o dużym znaczeniu w fizjologii roślin, biochemii i biologii molekularnej.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowZAINTERESOWANIA CZYTELNICZE, skłonność do czytania określonego typu tekstów ze względu na ich tematykę, rodzaj piśmienniczy, gatunek literacki, osobę autora, epokę, ideologię itp. Zainteresowania czytelnicze mają charakter poznawczy, ulegają ewolucji w związku z dojrzewaniem psychofizycznym i psychospołecznym czytelnika, jego poziomem wykształcenia, dotychczasowymi lekturami.

Promocje