Haslo: Leoński Zbigniew Stanisław

Leoński Zbigniew Stanisław, ur. 20 X 1929, Klesów (Ukraina), zm. 24 VII 2006, Poznań, prawnik; profesor UAM; prawo adm.; Egzekucja administracyjna świadczeń niepieniężnych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowMATERIAŁY POMOCNICZO-INFORMACYJNE, części składowe wydawnictw, zwłaszcza książki, czasopisma, tekstów zapisanych na nośnikach elektronicznych, ułatwiające korzystanie z zawartości treściowej wydawnictw (np. słownik użytych terminów, wykaz skrótów, spis treści, streszczenie, paginacja, żywa pagina, indeksy).

Promocje