Haslo: Leśniewski Józef Krzysztof

Leśniewski Józef Krzysztof, ur. 26 IX 1867, Poznajów (Białoruś), zm. 3 X 1921, Warszawa, generał; XII 1918–II 1919 dca grupy operacyjnej pod Lwowem; II 1919–VIII 1920 min. spraw wojsk. i czł. Rady Obrony Państwa.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowNOŚNIK DANYCH, inform. ośrodek przechowujący lub przeznaczony do przechowywania w nim danych (ciągów symboli). Zapisanie jakiegoś symbolu na nośniku danych polega na wywołaniu w nim określonej, lokalnej zmiany jego właściwości (np. w przypadku materiału magnetycznego zmianie ulega namagnesowanie jego fragmentu). Nośnikami danych dla komputera są m.in.: tranzystorowa pamięć operacyjna, dyski magnetyczne i CD-ROM.

Promocje