Haslo: Leśniewski Józef Krzysztof

Leśniewski Józef Krzysztof, ur. 26 IX 1867, Poznajów (Białoruś), zm. 3 X 1921, Warszawa, generał; XII 1918–II 1919 dca grupy operacyjnej pod Lwowem; II 1919–VIII 1920 min. spraw wojsk. i czł. Rady Obrony Państwa.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowARTYKUŁ, utwór naukowy, publicystyczny, literacki, będący samodzielną piśmienniczo częścią większej całości. (np. czasopisma, wydawnictwa zbiorowego): z reguły omawia problem, wyprowadza wnioski i uogólnienia, zmierzając do udowodnienia postawionej tezy lub uzasadnienia postulatów.

Promocje