Haslo: lewoskrętny związek

lewoskrętny związek, izomer związku optycznie czynnego, skręcający w lewo płaszczyznę polaryzacji światła; z.l. oznacza się znakiem minus (−).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowRYNEK MEDIÓW, ogół transakcji kupna i sprzedaży produktów medialnych zawieranych między producentami (dostarczycielami mediów) a odbiorcami mediów. Podział: rynek usług telewizyjnych i radiowych, rynek prasy i wydawnictw, rynek muzyczny (fonografia), rynek filmu, rynek mediów komputerowych (Internet, multimedia) - przy czym poszczególne segmenty rynku mediów przenikają się.

Promocje