Haslo: liazy

liazy [gr.], klasa enzymów; katalizują reakcje tworzenia lub rozpadu podwójnych wiązań między C i C, C i N, C i S, C i O, P i O lub C i Cl wskutek niehydrolitycznego odłączania rodników lub przyłączania do podwójnych wiązań; np. dekarboksylazy, hydroliazy.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBIULETYN: 1. Wydawnictwo (publikacja) o określonej lub nieokreślonej częstotliwości ukazywania się, służące do użytku wewnętrznego instytucji lub" organizacji, często wydane techniką tzw. "małej poligrafii" w postaci broszury. Historycznie termin stosowany w znaczeniu czasopismo, używany także współcześnie w tytułach czasopism lokalnych, środowiskowych lub o charakterze naukowym. 2. Nazwa serwisów prasowych publikowanych (jako druk lub w postaci cyfrowego pliku) na użytek redakcji prasowych.

Promocje