Haslo: liazy

liazy [gr.], klasa enzymów; katalizują reakcje tworzenia lub rozpadu podwójnych wiązań między C i C, C i N, C i S, C i O, P i O lub C i Cl wskutek niehydrolitycznego odłączania rodników lub przyłączania do podwójnych wiązań; np. dekarboksylazy, hydroliazy.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMPUTEROWE SYSTEMY BIBLIOTECZNE, specjalistyczne programy (zestawy programów) informatyczne automatyzujące procesy biblioteczne. W polskich bibliotekach szkolnych najpopularniejszy jest system Biblioteka Szkolna - MOL (producent: firma MOL-Systemy Informatyczne), w mniejszym stopniu stosowany jest też program:

Promocje