Haslo: likwacja

likwacja [łac. liquare ‘roztapiać’], geol. odmieszanie się magmy, czyli proces rozdzielenia się jej wskutek spadku temperatury na co najmniej 2 niemieszalne ze sobą stopy pochodne, o różnym składzie chem. i różnej gęstości; zjawisku l. przypisuje się zasadniczą rolę w powstawaniu magmowych złóż siarczkowych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowMAGAZYN, czasopismo (najczęściej tygodnik lub miesięcznik), niekiedy cotygodniowy dodatek do gazety, w którym istotnym elementem jest warstwa ilustracyjna (przede wszystkim fotografie). Artykuły w magazynie są z reguły (nie zawsze) krótkie i łatwe w odbiorze.

Promocje