Haslo: lipidy

lipidy [gr.], tłuszczowce, grupa naturalnych związków organicznych o różnorodnej budowie, których cząsteczki zawsze zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe; lipidy proste — estry kwasów tłuszczowych i glicerolu (tłuszcze) oraz wyższych alkoholi (woski); lipidy złożone zawierają oprócz alkoholi (glicerolu lub sfingozyny) np. resztę kwasu fosforowego, sacharydy, cholinę; w organizmie pełnią funkcję m.in. surowców energetycznych (lipidy proste), składników strukturalnych komórek (lipidy złożone).Ostatnio czytane