Haslo: lipski, powiat

lipski, powiat, pow. ziemski w południowo-wschodniej części woj. mazow.; dzieli się na 6 gmin; siedziba starostwa i jedyne m. — Lipsko; równinny; gł. rz.: Wisła (wschodnia granica p.l.) z dopływami Zwoleńką (granica północna), Iłżanką, Krępianką i ujściowym odcinkiem Kamiennej (granica południowo-wschodnia); region rolniczy.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKULTURA OBRAZKOWA, kultura wizualna, często stosowane określenie dla tendencji we współczesnej kulturze masowej, w której dominują formy wizualne, głównie film, telewizja, plakat, literatura w postaci komiksu.

Promocje