Haslo: Liszewski Stanisław Jan

Liszewski Stanisław Jan, ur. 11 XI 1940, Łódź, geograf; uczeń L. Straszewicza i K. Dziewońskiego; profesor Uniw. Łódz.; badania w zakresie geografii transportu, osadnictwa i turyzmu.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowWOLNOŚĆ SŁOWA, jedno z podstawowych praw człowieka, dotyczy prawa do swobodnego wypowiadania poglądów. Zagwarantowana przez dokumenty międzynarodowe i przepisy prawne poszczególnych państw demokratycznych. Konstytucja RP uznaje, że każdemu obywatelowi zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz zakazuje jakiejkolwiek cenzury środków masowego przekazu. Z wolnością słowa wiąże się prawo do informacji. Wolność słowa może być ograniczana ze względu na poszanowanie praw innych osób, ochronę bezpieczeństwa narodowego, ochronę zdrowia i moralności.

Promocje