Haslo: literatura

literatura [łac. litteratura ‘pismo’, ‘pisanie’], piśmiennictwo, ogół wypowiedzi utrwalonych w piśmie, związanych z różnymi zakresami życia zbiorowego; literatura piękna, dział piśmiennictwa obejmujący wypowiedzi o dominującej funkcji estet., w opozycji do typów wypowiedzi informacyjnych, dydakt., nauk., publicyst. i in.Ostatnio czytane