Haslo: asfalt lany

asfalt lany, mieszanka mineralno-asfaltowa złożona z mączki mineralnej, piasku, kruszywa łamanego oraz asfaltu drogowego; wytwarzany na gorąco i używany do wykonywania warstw ścieralnej i wiążącej nawierzchni drogowych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowOPIS PATENTOWY, sporządzony według ustalonych zasad opis wynalazku chronionego patentem wydanym przez kompetentny organ państwowy; zawiera m.in.: informacje o wynalazku, opis dotychczasowego stanu techniki w danym zakresie, szczegółowe przedstawienie istoty wynalazku, rysunki, zastrzeżenia patentowe, bibliografię przedmiotową.

Promocje