Haslo: asfalt lany

asfalt lany, mieszanka mineralno-asfaltowa złożona z mączki mineralnej, piasku, kruszywa łamanego oraz asfaltu drogowego; wytwarzany na gorąco i używany do wykonywania warstw ścieralnej i wiążącej nawierzchni drogowych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMUNIKOWANIE MASOWE, jedna z form komunikowania; przekazywanie za pośrednictwem urządzeń technicznych określonych treści, skierowanych jednocześnie do liczebnie wielkich, zróżnicowanych społecznie i anonimowych grup odbiorców. Głównym składnikiem komunikowania masowego są środki masowego przekazu.

Promocje