Haslo: asfalt lany

asfalt lany, mieszanka mineralno-asfaltowa złożona z mączki mineralnej, piasku, kruszywa łamanego oraz asfaltu drogowego; wytwarzany na gorąco i używany do wykonywania warstw ścieralnej i wiążącej nawierzchni drogowych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowCZYTANIE, proces psychofizyczny polegający na przyswajaniu treści wyrażonych za pomocą umownych znaków graficznych. Rodzaje: integralne (całościowe) - poznawanie pełnego tekstu; selektywne (wybiórcze) - wyszukiwanie w tekście fragmentów lub słów związanych z określonym tematem; pobieżne (przegląd) - ogólne zapoznanie się z tekstem.

Promocje