Haslo: asfalteny

asfalteny [gr.], asfalty twarde, składniki asfaltów i półproduktów naftowych, wielkocząsteczkowe węglowodory, gł. skondensowane węglowodory aromatyczne; im większa zawartość a. tym wyższa temp. mięknięcia asfaltu.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBIBLIOGRAFIA (gr. biblion książka, grapho - piszę) uporządkowany (np. alfabetycznie, chronologicznie) spis dokumentów dobranych według określonych kryteriów (zakres bibliografii, zasięg bibliografii), którego celem jest pełnienie funkcji informacyjnych (wydawnictwo informacji bezpośredniej), Podstawowe rodzaje: bibliografia adnotowana, bibliografia bieżąca, bibliografia narodowa, bibliografia osobowa, bibliografia retrospektywna, bibliografia selekcyjna, bibliografia specjalna, bibliografia załącznikowa.

Promocje