Haslo: asfalteny

asfalteny [gr.], asfalty twarde, składniki asfaltów i półproduktów naftowych, wielkocząsteczkowe węglowodory, gł. skondensowane węglowodory aromatyczne; im większa zawartość a. tym wyższa temp. mięknięcia asfaltu.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBROSZURA, wydawnictwo zwarte o objętości do 48 stron; szyte przez grzbiet lub z boku, oprawione w miękką kartonową okładkę lub papier; ma zwykle jedną kartę tytułową, a tytuł jest często umieszczany na okładce. Pierwszymi broszurami były druki polemiczne w czasach reformacji. Potocznie broszurą nazywa się każdą cieńszą książkę oprawioną w papierową lub niezbyt sztywną kartonową okładkę.

Promocje