Haslo: asfalteny

asfalteny [gr.], asfalty twarde, składniki asfaltów i półproduktów naftowych, wielkocząsteczkowe węglowodory, gł. skondensowane węglowodory aromatyczne; im większa zawartość a. tym wyższa temp. mięknięcia asfaltu.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowFILMOTEKA: 1. Zbiór filmów oraz innych dokumentów i materiałów dotyczących sztuki filmowej (np. plakaty, projekty dekoracji, recenzje, książki), gromadzony w archiwach lub wytwórniach filmowych. 2. Miejsce przechowywania materiałów filmowych. 3. Potoczna nazwa archiwum filmowego.

Promocje