Haslo: asfalteny

asfalteny [gr.], asfalty twarde, składniki asfaltów i półproduktów naftowych, wielkocząsteczkowe węglowodory, gł. skondensowane węglowodory aromatyczne; im większa zawartość a. tym wyższa temp. mięknięcia asfaltu.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowWYDAWNICTWO: 1. Publikacja samoistna wydawniczo, tzn. wydana jako odrębna jednostka fizyczna, lub ich zespół. 2. Instytucja organizująca proces wydawniczy (oficyna wydawnicza).

Promocje