Haslo: asfalteny

asfalteny [gr.], asfalty twarde, składniki asfaltów i półproduktów naftowych, wielkocząsteczkowe węglowodory, gł. skondensowane węglowodory aromatyczne; im większa zawartość a. tym wyższa temp. mięknięcia asfaltu.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBAZA DANYCH, database, inform. zbiór wzajemnie powiązanych danych wraz z oprogramowaniem umożliwiającym ich definiowanie, wykorzystywanie, modyfikowanie, przeszukiwanie z uwzględnieniem różnych kryteriów (np. informacje o zbiorach bibliotecznych w katalogu komputerowym). Powiązanie tematycznie dane są grupowane w jednostki zwane rekordami i zapamiętywane w plikach.

Promocje