Haslo: asfaltowa emulsja

asfaltowa emulsja, układ dwufazowy złożony z wody i asfaltu z dodatkiem emulgatora i stabilizatora; wytwarzana przez mech. rozproszenie w wodzie podgrzanego asfaltu z dodatkami; używana (na zimno) m.in. do hydroizolacji i budowy nawierzchni drogowych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowFELIETON, gatunek dziennikarski, krótki utwór (artykuł) publicystyczny na tematy społeczne, polityczne, obyczajowe lub kulturalne, napisany w sposób lekki, utrzymany w osobistym tonie; zwykle umieszczany na stałej kolumnie, opatrzony stałym tytułem.

Promocje