Haslo: asfaltowa emulsja

asfaltowa emulsja, układ dwufazowy złożony z wody i asfaltu z dodatkiem emulgatora i stabilizatora; wytwarzana przez mech. rozproszenie w wodzie podgrzanego asfaltu z dodatkami; używana (na zimno) m.in. do hydroizolacji i budowy nawierzchni drogowych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKULTURA OBRAZKOWA, kultura wizualna, często stosowane określenie dla tendencji we współczesnej kulturze masowej, w której dominują formy wizualne, głównie film, telewizja, plakat, literatura w postaci komiksu.

Promocje