Haslo: beton asfaltowy

beton asfaltowy, mieszanka mineralno-asfaltowa składająca się z mączki mineralnej, piasku, kruszywa łamanego, żwiru oraz asfaltu drogowego; układany i zagęszczany mechanicznie; stosowany do wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych.Ostatnio czytane