Haslo: beton asfaltowy

beton asfaltowy, mieszanka mineralno-asfaltowa składająca się z mączki mineralnej, piasku, kruszywa łamanego, żwiru oraz asfaltu drogowego; układany i zagęszczany mechanicznie; stosowany do wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowWYDAWCA: 1. Edytor, osoba będąca pracownikiem oficyny wydawniczej (wydawnictwa). 2. Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie audycji telewizyjnej lub radiowej, nagrania muzycznego, publikacji. 3. Potocznie synonim instytucji lub osoby, która doprowadziła do opublikowania jakiejś publikacji ^wydawnictwa).

Promocje