Haslo: beton asfaltowy

beton asfaltowy, mieszanka mineralno-asfaltowa składająca się z mączki mineralnej, piasku, kruszywa łamanego, żwiru oraz asfaltu drogowego; układany i zagęszczany mechanicznie; stosowany do wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBIBLIOTEKA NARODOWA, biblioteka odpowiedzialna za gromadzenie, opracowanie i trwałe przechowanie pełnej produkcji wydawniczej danego państwa (kraju) oraz wydawnictw zagranicznych dotyczących tego państwa (kraju). BN w Polsce została powołana do życia w r. 1928.

Promocje