Haslo: Ashcroft Peggy

Ashcroft [ạ̈szkroft] Peggy, ur. 22 XII 1907, Londyn, zm. 14 VI 1991, aktorka angielska; występy w Londynie, jedna z najwybitniejszych aktorek szekspirowskich; role dram. (Porcja — Kupiec wenecki i Desdemona — Otello W. Szekspira, Hedda Gabler H. Ibsena), film. (Podróż do Indii; nagrodzona Oscarem), w serialu telew. Klejnot w koronie.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowREDAKCJA: 1. Instytucja (lub jej część) zajmująca się przygotowywaniem do wydania (emisji) książek, czasopism, audycji radiowych lub telewizyjnych. Także lokal tej instytucji. 2. Zespół osób należący do kierownictwa redakcji prasowej lub wydawniczej (kolegium redakcyjne); rzadziej stosowane w szerokim znaczeniu - jako zespół pracowników merytorycznych (łącznie ze współpracującymi np. korespondentami) redakcji. 3. Zredagowany utwór; wersja, wariant tekstu.

Promocje