Haslo: Lutostański Karol

Lutostański Karol, ur. 13 I 1880, Radom, zm. 1 X 1939, Warszawa, prawnik; profesor Uniwersytetu Warszawskiego; prawo cywilne; wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej RP; Zasady projektu prawa małżeńskiego.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMUNIKOWANIE MASOWE, jedna z form komunikowania; przekazywanie za pośrednictwem urządzeń technicznych określonych treści, skierowanych jednocześnie do liczebnie wielkich, zróżnicowanych społecznie i anonimowych grup odbiorców. Głównym składnikiem komunikowania masowego są środki masowego przekazu.

Promocje