Haslo: asocjacja

asocjacja [łac. associatio ‘połączenie’, ‘związek’], chem. odwracalne łączenie się indywiduów chem. (cząsteczek, jonów, atomów) w większe układy (tzw. asocjaty) złożone z dwu lub większej liczby cząstek; a. jonów zachodzi w wyniku oddziaływań elektrostatycznych między jonami, a. cząsteczek — w wyniku oddziaływań międzycząsteczkowych albo tworzenia wiązań wodorowych; np. woda w stanie ciekłym występuje w postaci (H2O)n (gdzie n wynosi zwykle 6).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowFILMOTEKA: 1. Zbiór filmów oraz innych dokumentów i materiałów dotyczących sztuki filmowej (np. plakaty, projekty dekoracji, recenzje, książki), gromadzony w archiwach lub wytwórniach filmowych. 2. Miejsce przechowywania materiałów filmowych. 3. Potoczna nazwa archiwum filmowego.

Promocje