Haslo: Łęg

Łęg, Łęgowa, Łęka, w górnym biegu, do ujścia pr. dopływu — Turki Zyzoga, rzeka, pr. dopływ Wisły; dł. 81,6 km, dorzecze 960 km2; wypływa k. Kolbuszowej, uchodzi na wschód od Sandomierza.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSAMOKSZTAŁCENIE, samodzielne zdobywanie wiadomości, umiejętności lub sprawności praktycznej z określonej dziedziny (dziedzin), prowadzone świadomie (z ewentualnym wykorzystaniem różnych form pomocy osób i instytucji) w celu np. wzbogacenia osobowości, doskonalenia pracy zawodowej, twórczego uczestniczenia w kulturze, rozwiązywania problemów osobistych. (warsztat samodzielnej pracy ucznia)

Promocje