Haslo: Łęg

Łęg, Łęgowa, Łęka, w górnym biegu, do ujścia pr. dopływu — Turki Zyzoga, rzeka, pr. dopływ Wisły; dł. 81,6 km, dorzecze 960 km2; wypływa k. Kolbuszowej, uchodzi na wschód od Sandomierza.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowWOLNOŚĆ SŁOWA, jedno z podstawowych praw człowieka, dotyczy prawa do swobodnego wypowiadania poglądów. Zagwarantowana przez dokumenty międzynarodowe i przepisy prawne poszczególnych państw demokratycznych. Konstytucja RP uznaje, że każdemu obywatelowi zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz zakazuje jakiejkolwiek cenzury środków masowego przekazu. Z wolnością słowa wiąże się prawo do informacji. Wolność słowa może być ograniczana ze względu na poszanowanie praw innych osób, ochronę bezpieczeństwa narodowego, ochronę zdrowia i moralności.

Promocje