Haslo: łuska nasienna

łuska nasienna, bot. wewn. łuska występująca w szyszkach drzew iglastych, na której rozwija się nasiono; ł.n. jest wsparta na łusce okrywającej; gł. chroni nasiona roślin przed uszkodzeniami i umożliwia ich wzrost w czasie kiełkowania.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPRĘDKOŚĆ CZYTANIA, pomiar sprawności cichego czytania; wyrażana w liczbie słów przeczytanych w ciągu minuty (stosuje się teksty publicystyczne lub popularnonaukowe o średnim poziomie trudności). Klasyfikacja: 170-200 - bardzo wolno, 230-250 - przeciętnie, 300-350 - średnio szybko, 450-550-bardzo szybko, 550-650 - wybitnie. Przeciętna prędkość czytania - 230-250.

Promocje