Haslo: Łyczakowski, Cmentarz

Łyczakowski, Cmentarz, we Lwowie, zał. 1787 wg planów K. Bauera, w XIX w. przekształcony (K. Tchórzewski); gł. nekropola mieszczaństwa lwow., m.in.: A. Grottger, S. Goszczyński, M. Konopnicka, S. Banach; 1918 kwatera Orląt Lwow.; 1921–39 budowa Cmentarza Obrońców Lwowa (projekt R. Indruch) — po 1945 zdewastowany, od końca lat 80. restaurowany, 2005 otwarty..Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBIBLIOTEKA NARODOWA, biblioteka odpowiedzialna za gromadzenie, opracowanie i trwałe przechowanie pełnej produkcji wydawniczej danego państwa (kraju) oraz wydawnictw zagranicznych dotyczących tego państwa (kraju). BN w Polsce została powołana do życia w r. 1928.

Promocje