Haslo: Machowski Ignacy

Machowski Ignacy, ur. 5 VII 1920, Rzeszów, zm. 11 I 2001, Warszawa, aktor; występy w teatrach warsz.; role dram., m.in. Szela — Słowo o Jakubie Szeli B. Jasińskiego, Wielki Książę — Kordian J. Słowackiego, Von Zieten — Wielki Fryderyk A. Nowaczyńskiego; odtwórca ról W. Lenina w sztukach N. Pogodina, M. Szatrowa, D. Granina; role film. (m.in. Eroica, Marysia i Napoleon, Kamień na kamieniu), występy w telewizji (film Chłopcy, serial Tygrysy Europy).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPRASA, wszelkie publikacje periodyczne ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, a w szczególności gazety i "czasopisma, "serwisy agencyjne, biuletyny, audycje radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe. W węższym znaczeniu (także potocznym) tylko wydawnictwa periodyczne w postaci druków, wydawane i rozpowszechniane pod stałymi tytułami, opatrzone numerem bieżącym i datą, zajmujące się aktualnymi wydarzeniami i problemami z różnych dziedzin. Do prasy zalicza się też czasopiśmiennictwo naukowe i fachowe. Prasa jest jednym z najważniejszych środków komunikacji masowej (środki masowego przekazu).

Promocje