Haslo: półkule magdeburskie

półkule magdeburskie, fiz. 2 szczelnie dopasowane, wydrążone mosiężne półkule, zastosowane (O. von Guericke, 1654) w doświadczeniu wykazującym istnienie ciśnienia atmosferycznego; po wypompowaniu powietrza z wnętrza złączonych półkul, nie można ich było rozdzielić przy użyciu 2 ośmiokonnych zaprzęgów.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowOPIS PATENTOWY, sporządzony według ustalonych zasad opis wynalazku chronionego patentem wydanym przez kompetentny organ państwowy; zawiera m.in.: informacje o wynalazku, opis dotychczasowego stanu techniki w danym zakresie, szczegółowe przedstawienie istoty wynalazku, rysunki, zastrzeżenia patentowe, bibliografię przedmiotową.

Promocje