Haslo: Maggiorasca

Maggiorasca [madżdżiorạska], Monte Maggiorasca, szczyt we Włoszech, najwyższe wzniesienie Apeninu Liguryjskiego, na wschód od Genui; wys. 1803 m; na stokach wyciągi narciarskie.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowREDAKCJA: 1. Instytucja (lub jej część) zajmująca się przygotowywaniem do wydania (emisji) książek, czasopism, audycji radiowych lub telewizyjnych. Także lokal tej instytucji. 2. Zespół osób należący do kierownictwa redakcji prasowej lub wydawniczej (kolegium redakcyjne); rzadziej stosowane w szerokim znaczeniu - jako zespół pracowników merytorycznych (łącznie ze współpracującymi np. korespondentami) redakcji. 3. Zredagowany utwór; wersja, wariant tekstu.

Promocje