Haslo: magid

magid [hebr., ‘przemawiający’], wędrowny kaznodzieja żyd.; przydomek m. nosili cadykowie, przywódcy ruchu chasydzkiego (np. Dow Ber Magid z Międzyrzecza); w kabale istota duchowa przekazująca wybranemu tajemnice za pomocą wizji, snów, dyktowania słowa pisanego lub przemawiania przez jego usta.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowINTERNET, globalna sieć komputerowa; łączy komputery na wszystkich kontynentach; umożliwia dostęp do światowego zasobu informacji oraz coraz większej liczby usług. Użytkownikiem Internetu może być każdy posiadacz komputera z odpowiednim oprogramowaniem i modemem. Internet powstał w ramach amerykańskich obronnych planów awaryjnego systemu łączności. Pierwsze na świecie wirtualne połączenie dwóch komputerów miało miejsce w r. 1969 na Uniwersytecie Standforda.

Promocje