Haslo: magid

magid [hebr., ‘przemawiający’], wędrowny kaznodzieja żyd.; przydomek m. nosili cadykowie, przywódcy ruchu chasydzkiego (np. Dow Ber Magid z Międzyrzecza); w kabale istota duchowa przekazująca wybranemu tajemnice za pomocą wizji, snów, dyktowania słowa pisanego lub przemawiania przez jego usta.



Ostatnio czytane