Haslo: magid

magid [hebr., ‘przemawiający’], wędrowny kaznodzieja żyd.; przydomek m. nosili cadykowie, przywódcy ruchu chasydzkiego (np. Dow Ber Magid z Międzyrzecza); w kabale istota duchowa przekazująca wybranemu tajemnice za pomocą wizji, snów, dyktowania słowa pisanego lub przemawiania przez jego usta.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBIBLIOTEKA NARODOWA, biblioteka odpowiedzialna za gromadzenie, opracowanie i trwałe przechowanie pełnej produkcji wydawniczej danego państwa (kraju) oraz wydawnictw zagranicznych dotyczących tego państwa (kraju). BN w Polsce została powołana do życia w r. 1928.

Promocje