Haslo: Majapahit

Majapahit, XIII–XVI w. królestwo na Jawie; pocz. obejmowało wschodnią część wyspy; w okresie największego rozkwitu w XIV w. rozszerzyło swój zasięg na Sumatrę, Borneo, Celebes i in. mniejsze wyspy oraz część Płw. Malajskiego i zajmowało obszar zbliżony do terytorium dzisiejszej Indonezji; w XV w. wzrost znaczenia państewek muzułm. na północnym wybrzeżu Jawy przyczynił się do upadku królestwa M.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPROPAGANDA, celowe oddziaływanie przez środki masowego przekazu na zbiorowość i jednostki zmierzające do pozyskania zwolenników i sojuszników, zaszczepienia pożądanych przekonań, wywołania określonych dążeń i zachowań, zwłaszcza w sferze poglądów społecznych, religijnych i politycznych. W języku potocznym utrwalone znaczenie pejoratywne "prania mózgów", głoszenia nieprawdy.

Promocje