Haslo: Majapahit

Majapahit, XIII–XVI w. królestwo na Jawie; pocz. obejmowało wschodnią część wyspy; w okresie największego rozkwitu w XIV w. rozszerzyło swój zasięg na Sumatrę, Borneo, Celebes i in. mniejsze wyspy oraz część Płw. Malajskiego i zajmowało obszar zbliżony do terytorium dzisiejszej Indonezji; w XV w. wzrost znaczenia państewek muzułm. na północnym wybrzeżu Jawy przyczynił się do upadku królestwa M.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowWSTĘP LUB PRZEDMOWA, tekst umieszczony z reguły (nie zawsze) na początku utworu; napisany przez autora, wydawcę, tłumacza lub inną osobę; zawiera informacje dotyczące powstania utworu i problemów poruszanych przez autora, ewentualnie komentarz tłumacza itp. Wstęp jest pierwszym rozdziałem utworu, stanowi jego integralną część, zawiera najczęściej wprowadzenie w jego tematykę. Oba terminy bywają stosowane zamiennie.

Promocje