Haslo: Majapahit

Majapahit, XIII–XVI w. królestwo na Jawie; pocz. obejmowało wschodnią część wyspy; w okresie największego rozkwitu w XIV w. rozszerzyło swój zasięg na Sumatrę, Borneo, Celebes i in. mniejsze wyspy oraz część Płw. Malajskiego i zajmowało obszar zbliżony do terytorium dzisiejszej Indonezji; w XV w. wzrost znaczenia państewek muzułm. na północnym wybrzeżu Jawy przyczynił się do upadku królestwa M.Ostatnio czytane