Haslo: Maramba

Maramba, do 1966 Livingstone, m. w Zambii, nad Zambezi, w pobliżu Wodospadu Wiktorii; ośr. adm. Prow. Południowej; 109 tys. mieszk. (2005); przemysł włók., mięsny, drzewny, skórz.; węzeł drogowy; port lotn.; ośr. turyst.; muzea.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowLITERATURA: 1. Piśmiennictwo, ogół utrwalonych na piśmie wypowiedzi (całokształt twórczości piśmienniczej narodu, kraju, regionu, epoki); ze względu na przyjęty zakres znaczeniowy, pełnione funkcje społeczne (np. poznawcze, estetyczne, informacyjne) wyróżnia się m.in. lite-raturę piękną, literaturę popularnonaukową, literaturę praktycznoużytkową (np. poradniki, informatory). 2. W rozumieniu potocznym określenie często używane w znaczeniu litera-tury pięknej. 3. Publikowane dzieła z zakresu danej nauki, specjalności, tematu. 4. Bibliografia dzieł na pewien temat.

Promocje