Haslo: Maramba

Maramba, do 1966 Livingstone, m. w Zambii, nad Zambezi, w pobliżu Wodospadu Wiktorii; ośr. adm. Prow. Południowej; 109 tys. mieszk. (2005); przemysł włók., mięsny, drzewny, skórz.; węzeł drogowy; port lotn.; ośr. turyst.; muzea.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPRAWO DO INFORMACJI, jedno z podstawowych praw obywatelskich, zagwarantowane dokumentami międzynarodowymi oraz przepisami prawnymi poszczególnych państw demokratycznych. Oznacza, że każdy człowiek ma prawo otrzymywać i przekazywać informacje i idee bez ingerencji władz publicznych. Ma też prawo do dostępu do informacji o działalności organów publicznych. Prawo do informacji może być ograniczone tylko ze względu na ochronę praw i wolności innych ludzi oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu państwa.

Promocje