Haslo: Marías Javier

Marías [marịjas] Javier, ur. 20 IX 1951, Madryt, hiszp. pisarz i eseista; zyskał świat. rozgłos i opinię odnowiciela prozy hiszpańskojęzycznej; jego proza łączy motywy powieści kryminalnej z ostrością psychol. analizy; Wszystkie dusze, Serce tak białe, Jutro, w czas bitwy, o mnie myśl.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, proces, dzięki któremu jednostka w bezpośrednim kontakcie z inną osobą przekazuje i otrzymuje informacje. Etapy procesu komunikacji: 1) inicjatywa nadawcy, by przekazać określone treści, 2) kodowanie (przełożenie treści na określone zachowania - np. język, gesty), 3) nadawanie (przekazanie wiadomości za pośrednictwem określonych zachowań), 4) odbiór (percepcja zachowań nadawcy przez narządy zmysłów odbiorcy), 5) odkodowywanie (przełożenie odebranych sygnałów na wiadomość), 6) interpretacja wiadomości (przypisanie przez odbiorcę znaczenia odebranej wiadomości - w kontekście jego ogólnej wiedzy o świecie).

Promocje