Haslo: mastaba

mastaba [arab.], w starożytnym Egipcie najstarszy typ monumentalnego grobowca król., za III–IV dynastii, również dostojników; część nadziemna — budowla na planie prostokąta w kształcie ściętego ostrosłupa z kaplicami, ze ślepymi wrotami i serdabem, część podziemna — szyb i komora grobowa.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowCZYTANIE, proces psychofizyczny polegający na przyswajaniu treści wyrażonych za pomocą umownych znaków graficznych. Rodzaje: integralne (całościowe) - poznawanie pełnego tekstu; selektywne (wybiórcze) - wyszukiwanie w tekście fragmentów lub słów związanych z określonym tematem; pobieżne (przegląd) - ogólne zapoznanie się z tekstem.

Promocje