Haslo: mastaba

mastaba [arab.], w starożytnym Egipcie najstarszy typ monumentalnego grobowca król., za III–IV dynastii, również dostojników; część nadziemna — budowla na planie prostokąta w kształcie ściętego ostrosłupa z kaplicami, ze ślepymi wrotami i serdabem, część podziemna — szyb i komora grobowa.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowARCHIWUM: 1. Instytucja powołana do gromadzenia, opracowania, przechowywania i udostępniania dokumentów przeznaczonych do archiwizowania. 2. Miejsce przechowywania dokumentów archiwalnych.

Promocje