Haslo: mastaba

mastaba [arab.], w starożytnym Egipcie najstarszy typ monumentalnego grobowca król., za III–IV dynastii, również dostojników; część nadziemna — budowla na planie prostokąta w kształcie ściętego ostrosłupa z kaplicami, ze ślepymi wrotami i serdabem, część podziemna — szyb i komora grobowa.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKATALOG DZIAŁOWY, rodzaj katalogu bibliotecznego rzeczowego; szereguje opisy katalogowe według klasyfikacji pierwszego rzędu na działy podstawowe, uwzględniającej ich logiczną kolejność i współrzędność, bez stosowania dalszych podziałów. Liczba działów zależy od charakteru biblioteki, wielkości i rodzajów jej zbiorów.

Promocje