Haslo: mastaba

mastaba [arab.], w starożytnym Egipcie najstarszy typ monumentalnego grobowca król., za III–IV dynastii, również dostojników; część nadziemna — budowla na planie prostokąta w kształcie ściętego ostrosłupa z kaplicami, ze ślepymi wrotami i serdabem, część podziemna — szyb i komora grobowa.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOLUMNA poligr. odpowiednio uformowany (przełamany) skład tekstu i ilustracji, odpowiadający jednej stronicy książki, czasopisma lub gazety. Kolumna składa się z jednego lub kilku łamów.

Promocje