Haslo: Matakiewicz Maksymilian

Matakiewicz Maksymilian, ur. 27 VI 1875, Niepołomice, zm. 3 II 1940, Lwów, inżynier budowlany; profesor Politechniki Lwow. (1919–20 rektor); czł. ANT (1930–31 prezes); prace teoret. i projektowe z dziedziny budowy wodociągów, regulacji rzek, dróg wodnych; m.in.: Regulacja Wisły, Budowa jazów, Żegluga śródziemna i budowa dróg wodnych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMPUTER, urządzenie do elektronicznego przetwarzania informacji i wykonywania obliczeń. Pierwszy elektroniczny komputer zademonstrowano w r. 1946 na Uniwersytecie w Pensylwanii (zawierał ok. 18 tyś. lamp elektronowych). Od 1. 50. ma miejsce ciągły rozwój techniki komputerowej. Znacznie przybrał on na sile w drugiej połowie lat siedemdziesiątych, wraz z wyprodukowaniem mikroprocesora, a następnie skonstruowaniem komputera osobistego (personal computer). Postęp w rozwoju komputerów (jego skala i prędkość) nie ma równego sobie w technice. Nową jakość w wykorzystaniu komputera osobistego przyniosła sieć Internet. Komputer zmienił i wciąż zmienia wszystkie dziedziny życia.

Promocje