Haslo: materia

materia [łac.], filoz. pojęcie z dziedziny ontologii (metafizyki) oznaczające: 1) w metafizyce Arystotelesa, przeciwstawny formie, możnościowy element bytu, stanowiący podłoże zmian i zasadę ujednostkowienia; rozróżnia się materię pierwszą i drugą; 2) u R. Descartes’a substancja mająca atrybut rozciągłości (res extensa), odmienna od substancji myślącej (res cogitans); 3) u I. Kanta dane doświadczenia zmysłowego zawarte w apriorycznych formach poznania; 4) u R. Ingardena najszerzej pojęte jakościowe uposażenie bytu wraz z jego określeniami ilościowymi; 5) wg materialistów to, co oddziałuje na zmysły i jest niezniszczalne, samoistne, przestrzenne, czasowe i pozostające w ruchu.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPRASOWE PRAWO, przepisy regulujące funkcjonowanie środków masowego przekazu, zwłaszcza gazet, czasopism, radia i telewizji. Obejmuje m.in. przepisy rejestrowania organów prasowych, prawa i obowiązki dziennikarzy, sprawy przekazywania informacji przez organy władzy, krytyki prasowej, praw do sprostowania, zasad postępowania w sprawach prasowych itp.

Promocje