Haslo: megrelska koza

megrelska koza, ros. rasa kóz mlecznych; białe lub siwe; 2 odmiany: nizinna — masa ciała do 50 kg, rocznie do 500 kg mleka; górska — masa ciała do 70 kg, rocznie do 250 kg mleka.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowUNIWERSALNA KLASYFIKACJA DZIESIĘTNA, UKD, międzynarodowy system klasyfikacji rzeczowej nauk i dokumentów bibliotecznych, wykorzystywany w katalogach systematycznych, zbudowany na zasadzie podziału dziesiętnego; dzieli całość piśmiennictwa na 10 działów głównych (symbole od O do 9), każdy z działów zawiera 10 poddziałów itd.

Promocje