Haslo: atom centralny

atom centralny, jon centralny, atom bądź jon stanowiący rdzeń kompleksu (związku koordynacyjnego) i przyłączający pewną liczbę jonów ujemnych lub cząsteczek obojętnych, zw. ligandami; np. w kompleksie karbonylku żelaza, Fe(CO)5, a.c. jest atom żelaza.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowZAMIŁOWANIE DO CZYTANIA, trwała skłonność do czytania połączona z odczuwaniem przyjemności, której źródłem jest sama czynność czytania lub realizacja określonych zainteresowań czytelniczych. Zamiłowanie do czytania wydaje się być coraz rzadszą skłonnością w dobie cywilizacji obrazkowej.

Promocje