Haslo: melioracyjne budowle

melioracyjne budowle, budowle ziemne (rowy, kanały, groble itp.) i betonowe lub drewniane (jazy, przepusty, progi, zastawki piętrzące i in.) wznoszone dla celów melioracyjnych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowWYDAWCA: 1. Edytor, osoba będąca pracownikiem oficyny wydawniczej (wydawnictwa). 2. Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie audycji telewizyjnej lub radiowej, nagrania muzycznego, publikacji. 3. Potocznie synonim instytucji lub osoby, która doprowadziła do opublikowania jakiejś publikacji ^wydawnictwa).

Promocje