Haslo: melioracyjne budowle

melioracyjne budowle, budowle ziemne (rowy, kanały, groble itp.) i betonowe lub drewniane (jazy, przepusty, progi, zastawki piętrzące i in.) wznoszone dla celów melioracyjnych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowWOLUMEN, wolumin, pojedynczy oprawiony egzemplarz druku, niezależnie od tego czy zawiera jedno dzieło, jego część czy też odrębnie opublikowane wydawnictwa, mechanicznie połączone wspólną oprawą (tzw. klocek).

Promocje