Haslo: menora

menora [hebr.], żydowski świecznik stojący, o 7 ramionach ułożonych w pionowej płaszczyźnie i zakończonych ustawionymi na jednym poziomie tulejkami na świece; gł. metal. (brąz lub srebro), zazwyczaj zdobiona ornamentem; symbol judaizmu; godło państwa Izrael.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowOPIS PATENTOWY, sporządzony według ustalonych zasad opis wynalazku chronionego patentem wydanym przez kompetentny organ państwowy; zawiera m.in.: informacje o wynalazku, opis dotychczasowego stanu techniki w danym zakresie, szczegółowe przedstawienie istoty wynalazku, rysunki, zastrzeżenia patentowe, bibliografię przedmiotową.

Promocje