Haslo: Metropolitan Museum of Art

Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku [metrəpọlıtən mju:zị:əm əw a:rt], muzeum w Nowym Jorku; zał. 1870; największe w Ameryce, jedno z najbogatszych na świecie; działy: amer. malarstwo i rzeźba, sztuka zdobnicza i architektura wnętrz, militaria (część zbrojowni Radziwiłłów z Nieświeża), ryciny, malarstwo eur., sztuka staroż., Dalekiego i Bliskiego Wschodu; zbiór instrumentów muz.; Inst. Strojów i Ubiorów, Junior Museum; oddział The Cloisters — zbiory sztuki średniowiecznej.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPRASOWE PRAWO, przepisy regulujące funkcjonowanie środków masowego przekazu, zwłaszcza gazet, czasopism, radia i telewizji. Obejmuje m.in. przepisy rejestrowania organów prasowych, prawa i obowiązki dziennikarzy, sprawy przekazywania informacji przez organy władzy, krytyki prasowej, praw do sprostowania, zasad postępowania w sprawach prasowych itp.

Promocje