Haslo: Michejda Oskar

Michejda Oskar, ur. 6 II 1885, Bystrzyca (czes. Bystřice), Zaolzie, zm. 19 II 1966, Cieszyn, pastor ewangelicki, działacz nar.; od 1919 pastor zboru w Trzyńcu; od 1927 superintendent Kościoła ewangelicko-augsb. na czeski Śląsku Cieszyńskim; po wojnie senior pol. diecezji cieszyńskiej.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBIBLIOTEKA NARODOWA, biblioteka odpowiedzialna za gromadzenie, opracowanie i trwałe przechowanie pełnej produkcji wydawniczej danego państwa (kraju) oraz wydawnictw zagranicznych dotyczących tego państwa (kraju). BN w Polsce została powołana do życia w r. 1928.

Promocje