Haslo: Absalom

Absalom, ur. ok. 1000 p.n.e., zm. ok. 970 p.n.e., w Biblii jeden z synów króla Dawida; wystąpił przeciwko ojcu, ogłosił się królem i zajął Jerozolimę; po klęsce swego wojska zabity przez dowódcę wojsk Dawida, Joaba.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowREDAKCJA: 1. Instytucja (lub jej część) zajmująca się przygotowywaniem do wydania (emisji) książek, czasopism, audycji radiowych lub telewizyjnych. Także lokal tej instytucji. 2. Zespół osób należący do kierownictwa redakcji prasowej lub wydawniczej (kolegium redakcyjne); rzadziej stosowane w szerokim znaczeniu - jako zespół pracowników merytorycznych (łącznie ze współpracującymi np. korespondentami) redakcji. 3. Zredagowany utwór; wersja, wariant tekstu.

Promocje