Haslo: Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS), ang. International Court of Justice, fr. Cour Internationale de Justice, organ sądowy ONZ, utworzony 1945; rozstrzyga spory między państwami; wydaje też opinie doradcze w kwestiach prawnych na żądanie organów ONZ i niektórych organizacji międzynarodowych; statut M.T.S. jest częścią Karty Narodów Zjednoczonych; sędziów (15) wybiera Zgromadzenie Ogólne i Rada Bezpieczeństwa na 9 lat z prawem reelekcji; siedziba w Hadze; przewodniczącymi MTS byli m.in. Polacy: 1961–64 B. Winiarski, 1973–76 M. Lachs.Ostatnio czytane