Haslo: mięśniowy układ

mięśniowy układ, umięśnienie, muskulatura, ogół mięśni organizmu biorących udział w wykonywaniu ruchów przez cały organizm lub narządy; u kręgowców: umięśnienie szkieletowe, którego czynność podlega woli oraz umięśnienie narządów wewn., nie podlegające woli.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKARTOTEKI TEKSTOWE, rodzaj kartotek bibliotecznych; gromadzą teksty artykułów z czasopism, teksty recenzji, ilustracje, teksty cytatów na określony temat - w postaci wycinków lub odbitek. Teczki (koperty) zaopatrzone są w hasła i ułożone w określonym porządku.

Promocje