Haslo: mięśniowy układ

mięśniowy układ, umięśnienie, muskulatura, ogół mięśni organizmu biorących udział w wykonywaniu ruchów przez cały organizm lub narządy; u kręgowców: umięśnienie szkieletowe, którego czynność podlega woli oraz umięśnienie narządów wewn., nie podlegające woli.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowOPRAWA WYDAWNICTWA, zewnętrzna osłona wydawnictwa. W przypadku książki składa się z grzbietu i okładzin (okładek). W przypadku wydawnictw na nośnikach optycznych i magnetycznych ma najczęściej postać pudełka (plastikowego lub kartonowego), czasem tekturowej lub foliowej koperty, etui itp. Oprawa służy także ozdobie, jest nośnikiem informacji o wydawnictwie.

Promocje