Haslo: mięśniowy układ

mięśniowy układ, umięśnienie, muskulatura, ogół mięśni organizmu biorących udział w wykonywaniu ruchów przez cały organizm lub narządy; u kręgowców: umięśnienie szkieletowe, którego czynność podlega woli oraz umięśnienie narządów wewn., nie podlegające woli.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowNAKŁAD, liczba egzemplarzy jednego wydania opublikowanego utworu (np. książki czasopisma, zestawu piosenek na kasecie magnetofonowej); jest jednym z głównych wyznaczników ceny, honorariów autorskich, sukcesu komercyjnego itp. Do niedawna głównie od wielkości nakładu wydawnictwa zależał zasięg jego oddziaływania. W dobie coraz większej potęgi Internetu nakład przestaje mieć znaczenie. W zasadzie utwór (np. fraszka) w ogóle nie musi być zmaterializowany (wydrukowany), by przeczytały go miliony osób. Wystarczy, że zostanie opublikowany na stronie głównej portalu inter-netowego.

Promocje