Haslo: mikromechanizm

mikromechanizm [gr.], mikrourządzenie, urządzenie mech. lub elektromech. o małych lub bardzo małych wymiarach (mniej niż kilka µm — nanourządzenia, do 1 mm); stosowane w technice (np.: mikroczujniki, mikrozawory, mikroturbinki), medycynie (np. mikrodozowniki), a także np. w budowie urządzeń podsłuchowych; mikromechanika zaczęła się rozwijać pod koniec lat 80. XX w., najwcześniej w Japonii i USA; jedną z tendencji jej rozwoju jest budowa m. naśladujących żywe organizmy, np. owady.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowINFOSTRADA, autostrada telekomunikacyjna, autostrada informatyczna, określenia stosowane do idei politycznych i gospodarczych, których ostatecznym celem jest zapewnienie powszechnej dostępności światowych sieci komputerowych. Służyć ma temu m.in. idea ogromnej sieci światłowodowej oplatającej cały glob, umożliwiającej szybki przepływ wszelkich informacji przetworzonych na zapis cyfrowy.

Promocje