Haslo: mikromechanizm

mikromechanizm [gr.], mikrourządzenie, urządzenie mech. lub elektromech. o małych lub bardzo małych wymiarach (mniej niż kilka µm — nanourządzenia, do 1 mm); stosowane w technice (np.: mikroczujniki, mikrozawory, mikroturbinki), medycynie (np. mikrodozowniki), a także np. w budowie urządzeń podsłuchowych; mikromechanika zaczęła się rozwijać pod koniec lat 80. XX w., najwcześniej w Japonii i USA; jedną z tendencji jej rozwoju jest budowa m. naśladujących żywe organizmy, np. owady.Ostatnio czytane