Haslo: Milewski Tadeusz

Milewski Tadeusz, ur. 17 V 1906, Kołomyja, zm. 5 III 1966, Kraków, językoznawca; profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; czł. PAU; prace z językoznawstwa ogólnego (fonologia, morfologia, typologia), indoeur., słow., typologii języków; Zarys językoznawstwa ogólnego, Językoznawstwo.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMIKS, historyjka bez tekstu lub z krótkim tekstem (ograniczonym do krótkich wypowiedzi bohaterów), zwykle o charakterze sensacyjnym lub humorystycznym, wydawana w formie broszury, książki obrazkowej lub zamieszczana w czasopismach; gatunek współczesnej kultury masowej (reprezentujący nurt kultury obrazkowej). Pierwsze komiksy pojawiły się w prasie amerykańskiej końca XIX w.; najbardziej znani bohaterowie komiksów: Superman, Batman, Asterix.

Promocje