Haslo: Milewski Tadeusz

Milewski Tadeusz, ur. 17 V 1906, Kołomyja, zm. 5 III 1966, Kraków, językoznawca; profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; czł. PAU; prace z językoznawstwa ogólnego (fonologia, morfologia, typologia), indoeur., słow., typologii języków; Zarys językoznawstwa ogólnego, Językoznawstwo.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBIBLIOTEKA NARODOWA, biblioteka odpowiedzialna za gromadzenie, opracowanie i trwałe przechowanie pełnej produkcji wydawniczej danego państwa (kraju) oraz wydawnictw zagranicznych dotyczących tego państwa (kraju). BN w Polsce została powołana do życia w r. 1928.

Promocje