Haslo: Milewski Tadeusz

Milewski Tadeusz, ur. 17 V 1906, Kołomyja, zm. 5 III 1966, Kraków, językoznawca; profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; czł. PAU; prace z językoznawstwa ogólnego (fonologia, morfologia, typologia), indoeur., słow., typologii języków; Zarys językoznawstwa ogólnego, Językoznawstwo.Ostatnio czytane