Haslo: milimetr słupa rtęci

milimetr słupa rtęci, mm Hg, dawna jednostka ciśnieniowa, zw. też torem (Tr); jest równa ciśnieniu słupa rtęci (o gęstości 13,59510 g/cm3) wys. 1 mm w temp. 0°C, przy przyspieszeniu ziemskim normalnym gn = 9,80665 m/s2; 1 mm Hg = 1 Tr ≈ 133,3224 Pa.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSPIS TREŚCI, wykaz części składowych ^wydawnictwa. W zależności od rodzaju wydawnictwa może obejmować takie elementy jak np. wstęp, rozdziały, podrozdziały, tytuły nagranych utworów muzycznych, tytuły nagranych filmów, nazwy programów komputerowych - w kolejności ich występowania -, z podaniem numerów stronic, na których się zaczynają, lub innych informacji umożliwiających ich zlokalizowanie (np. numer kolejny i czas trwania nagrania muzycznego).

Promocje