Haslo: milimetr słupa rtęci

milimetr słupa rtęci, mm Hg, dawna jednostka ciśnieniowa, zw. też torem (Tr); jest równa ciśnieniu słupa rtęci (o gęstości 13,59510 g/cm3) wys. 1 mm w temp. 0°C, przy przyspieszeniu ziemskim normalnym gn = 9,80665 m/s2; 1 mm Hg = 1 Tr ≈ 133,3224 Pa.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowZAINTERESOWANIA CZYTELNICZE, skłonność do czytania określonego typu tekstów ze względu na ich tematykę, rodzaj piśmienniczy, gatunek literacki, osobę autora, epokę, ideologię itp. Zainteresowania czytelnicze mają charakter poznawczy, ulegają ewolucji w związku z dojrzewaniem psychofizycznym i psychospołecznym czytelnika, jego poziomem wykształcenia, dotychczasowymi lekturami.

Promocje