Haslo: milimetr słupa rtęci

milimetr słupa rtęci, mm Hg, dawna jednostka ciśnieniowa, zw. też torem (Tr); jest równa ciśnieniu słupa rtęci (o gęstości 13,59510 g/cm3) wys. 1 mm w temp. 0°C, przy przyspieszeniu ziemskim normalnym gn = 9,80665 m/s2; 1 mm Hg = 1 Tr ≈ 133,3224 Pa.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBIBLIOGRAFIA (gr. biblion książka, grapho - piszę) uporządkowany (np. alfabetycznie, chronologicznie) spis dokumentów dobranych według określonych kryteriów (zakres bibliografii, zasięg bibliografii), którego celem jest pełnienie funkcji informacyjnych (wydawnictwo informacji bezpośredniej), Podstawowe rodzaje: bibliografia adnotowana, bibliografia bieżąca, bibliografia narodowa, bibliografia osobowa, bibliografia retrospektywna, bibliografia selekcyjna, bibliografia specjalna, bibliografia załącznikowa.

Promocje