Haslo: Miłkowski Zygmunt

Miłkowski Zygmunt, pseud. Teodor Tomasz Jeż, ur. 23 III 1824, Saracea (Podole, obecnie na Ukrainie), zm. 11 I 1915, Lozanna, działacz patriotyczny i emigr., powieściopisarz, publicysta; emisariusz TDP na Ukrainie i Bałkanach, czł. Centralizacji; w powstaniu styczniowym 1863–64 naczelnik sił zbrojnych na Ukrainie; 1866–71 jeden z przywódców Zjednoczenia Emigracji Pol., współzał. (1887) i prezes Ligi Pol.; powieści o tematyce współcz. (Ci i tamci), lud., hist. (Narzeczona Harambaszy, Za króla Olbrachta), publicystyka, pamiętniki.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowINFORMACJA: 1. Każda wiadomość będąca odbiciem rzeczywistości lub ją zastępująca. 2. Powiadamianie społeczeństwa lub określonych grup za pomocą środków masowego przekazu o bieżących lub prognozowanych wydarzeniach, mających istotne znaczenie lub wzbudzających szczególne zainteresowanie odbiorców. 3. Dziedzina nauki, której przedmiotem badania są procesy informacyjne. 4. Zorganizowana działalność (np. biblioteki), której zadaniem jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie informacji o osiągnięciach nauki, techniki i innych dziedzin życia społecznego. 5. inform. Obiekt abstrakcyjny, który może być w postaci zakodowanej zapisywany (na nośnikach informacji), przesyłany, przetwarzany za pomocą programów komputerowych i używany do sterowania urządzeniami.

Promocje